Biomagnetna terapija


Tisoče let ljudska vrsta izkorišča koristno moč magnetizma vedoč malo o specifičnih razlogih njenega funkcioniranja ali učinkih, katere je ustvarila, med njimi posebej zanimivi so zdravilni učinki magnetizma .. 

Najstarejša uporaba magnetnih moči je bila odkrita v Afriki-zibelki človeštva, kjer je bilo odkrito najdišče magnetita, staro več kot 100.000 let. 

V antični Grčiji je bil Aristotel prva znana zgodovinska oseba, ki je govorila o terapevtski koristi naravnih magnetov . 

Že Kleopatra je nosila magnetni nakit in magnetni kamen na čelu, da bi obdržala svojo lepoto 

in zdravje. 

Tudi večina starih civilizacij vključno z Arabci, Indijci, Egipčani in Kitajci je uporabljala magnetne stene za zdravljenje. 


Magnetno polje zemlje ima jakost okrog 0,5 Gaussa. Moč magnetnega polja izražena v enoti merjenja ( gauss-ih ), je v direktni proporciji s skupno maso magneta. 0,5 gaussa Zemljinega magnetnega polja v odnosu na skupno maso zemlje je zelo pomembnih in nepogrešljivih za življenje .. 

Zemlja je obkrožena z magnetnim poljem in naša telesa svobodno absorbirajo-vsrkavajo magnetno energijo iz mnogih virov, ravno tako pa magnetizem vpliva tudi na živali, rastline in stvari. 

Naravna električna valovanja vzdržujejo-podpirajo ritem vseh živih celic na zemlji. Brez te sile ljudje ne bi preživeli. 

Vendar, znanstveniki so dokazali, da je zemljino magnetno polje oslabilo v svoji moči in je v procesu slabljenja (raziskovanji je dokazano, da je v zadnjih 1000 letih magnetno polje oslabilo približno za 50 %., v zadnjih 156 letih, kar se meri magnetno polje, je le-to oslabilo za 8%). 


Človeško telo sestavlja ogromno število celic. Celice se neprestano obnavljajo in so odgovorne za vzdrževanje zdravja v telesu. Metabolizem je proces, s pomočjo katerega celice ustvarjajo energijo. Ta energija pa je brezpogojno potrebna za funkcioniranje našega telesa-za naše življenje. 

Naše celice imajo pozitivni in negativni elektromagnetni naboj. Kadar sta dva pola (pozitivni in negativni) enaki po moči, so celice v ravnotežju. Če so celice v ravnotežju ostaja naše telo zdravo, nasprotno, če se ravnotežje poruši je rezultat bolezen. 

Znanost nam govori, da je magnetna energija nepogrešljiva, ker precizno uravnava aktivnost vsake celice. To je sila, ki aktivira formiranje in deljenje celic. Če je aktivnost celic normalna (ko funkcionira na svojem optimalnem nivoju) naši možgani pošiljajo impulze elektromagnetne energije skozi živčni sistem, da z energijo napolnijo celice in ojačajo polarizirana polja. 

Kadar je ta energija oslabljena ali blokirana, se telo ne more regenerirati in začenjajo se

pojavljati številne slabosti (bolezen). Magnetna energijja mora biti prisotna v našem telesu, da

bi lahko obdržali zdravje ali da se aktivira proces samozdravljenja, ko je to potrebno.


Magnetizem vstopa v telo iz dveh izvorov: 


1.  Magnetizem proizveden skozi metabolizem,

  1. 2. Magnetizem vsrkan-pridobljen iz zemeljskega magnetnega polja To je naravno magnetno polje in popolnoma istovetno z magnetnim poljem severnega pola TERAPEVTSKEGA BIO MAGNETA. .. 


Magnetizem proizveden v našem telesu ni zadosten, da obdrži življenje samo po sebi. Kot rezultat smo ljudje nujno odvisni od zunanjega izvora magnetizma. To je bilo dokazano pri prvih vesoljskih poletih, ko so bili astronavti oddaljeni od zemeljskega magnetnega polja. Raziskovanja so pokazala, da je potrebno v vesoljske ladje instalirati magnete, da bi astronavti obdržali zdravje v času bivanja v vesolju. Proces zdravljenja se pojavlja v telesu naravno, velikokrat pa je potrebna pomoč, da se aktivira ali podpre. BIO-MAGNETNA TERAPIJA je enostavna, naravna, preprosta za uporabo, ker podpira zdravljenje in zdravje. Magnetizem kot naravna življenjska sila je prisotna v naših telesih. Kontrola celic, funkcije tkiva in življenja so kontrolirane s pomočjo elektromagnetnih valov. Magneti funkcionirajo s pomočjo vsebnosti železa v naši krvi in oddajajo elektromagnetne sile, ki so združljive z naravnim magnetnim poljem našega telesa. Ta sila povečuje cirkulacijo in pretok krvi, a zaradi tega tudi sposobnost vsrkavanja kisika in tako prispeva, da telo deluje učinkoviteje. Magneti ne zdravijo, oni samo preskrbujejo telo z združljivo magnetno energijo, ki vspodbudi telo, da se samoozdravi. 


Naše lastno magnetno polje v telesu je oslabelo iz več razlogov:

- slabljenje moči zemeljskega magnetnega polja

- električnih vodov, napeljav 

- našega vsakodnevnega kontakta z električnimi aparati, ki nas obkrožajo

(računalniki, TV in radio aparati, mikrovalovne pečice, radarji, mobiteli ... )

- železnih konstrukcij, ki privlačijo magnetno polje

(armirani beton, avtomobili, obcestne svetilke itd.) 

- postelj z žičnimi jedri, na katerih spimo 


Ljudje smo onesnažili zemljo, se obdali v železo in beton, obkrožili z električnimi polji in kovinami, vse to pa vpliva na telesno elektromagnetno aktivnost in igra eno od glavnih vlog v izgubi dobrega zdravja in zato razvoja bolezni. Tako zaradi tega plačujemo visoko ceno. Trajni (permanentni) magneti imajo naravno magnetno polje, ki popolnoma vsklajeno z zemljinim magnetnim poljem in magnetnim poljem človeškega telesa. Povečanje magnetnega polja okoli telesa skozi uporabo trajnih magnetov učinkovito podpira vračanje in vzdrževanje zdravja. Dobro zdravje ne pomeni samo odsotnost bolezni, temveč predvsem energizirano telo, ki človeku omogoča delo, igro in počitek v popolnem smislu.